Her Daim Hazır Ol!!

Türkiye'nin Her Yerindeyiz...

www.cankurtaranlar.org

www.cankurtarankurslari.com

Eğitim Şart!!

www.cankurtarankurslari.com

                                                       Hayatına Yön Ver!

www.cankurtaranlar.org

Eğitimde Kalite... "www.cankurtarankurslari.com"

Yeni Bir İş . ...Yeni Bir Hayat. ...

Hayatınıza yeni bir yön verin...

Bronz Cankurtaran Eğitimi


 BRONZ  CANKURTARAN

DERİN CANKURTARMA ve İL YARDIM EĞİTİM MERKEZİ ( TSSF Yetki Belge No : 34 ) olarak federasyonumuzun ( TSSF ) ve Dünya Cankurtarma Federasyonu (ILS)nin standartlarında, düzenlemiş olduğumuz kurslarımızda , Olimpik kapalı Yüzme havuzumuzda, yüzme, kurtarma, sudan çıkartma, suda boğuşma teknikleri, kurtarma araçları kullanımı pratikleri verilirken, teorik derslerde ilkyardım, çeşitli kaza senaryolarına müdahale, ip ve düğüm teknikleri, iletişim araçları (Düdük, Telsiz,vb.)kullanımı, Bayraklar ve Flamalar, TSSF ve ILS'nin tanımı, nefesli dalış malzemeleri tanımı ve kullanımı, dersleri verilmektedir.


       
 
BRONZ CANKURTARAN KURSUNA KATILIM KOŞULLARI

* En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
* Aşağıdaki yüzme becerilerine sahip olmak.
* Suya balıklama atlama, sualtından 15 mt yüzme ve oradaki cismi yüzeye çıkarma.
* 50 mt yandan nefes alarak durmadan yüzmek, (sağdan nefes alanlar sağdan,soldan nefes alanlar soldan)
* Su üstünde 10 dk. Sabit kalmak,


       

  BRONZ CANKURTARAN TANIMI VE YETKİLERİ

    Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

 


BRONZ CANKURTARAN EĞİTİM PROGRAMI

KURS SÜRESİ: 3 gün 21 Saat


DERSHANE ÇALIŞMALARI 12 DERS

Bronz cankurtaran yetki ve sorumlulukları,
Katılım şartları,
TSSF nin ana görevleri
TSSF nin genişletilmiş görevleri,
ILS nedir,
ILS ye üye ülkeler,
Ülkemizde cankurtaran eğitimlerinin hedefi,
Brove sistemi,
Öğrenme önerileri,
Anatomi,
Solunum sistemi,
Dolaşım sistemi,
Kulaklarımız,
Kulak eşitleme teknikleri
Sinüsler,
Kazaya müdahale,
Acil durum tespiti,
Koruma zinciri,
İlk Yardımcının yapması gerekenler,
Acil müdahale yöntemi,
Suni solunum-kalp masajı,
Kanamalar,
Kanın durdurulması,
Sargı yöntemleri,
Şok durumu,
Kazazedeyi yatırma teknikleri,
Battaniyeye sarma ve koma pozisyonu uygulamaları,
Yüzme teknikleri,
Dalış teknikleri,
Kramp çalışması,
Suya girmeden kurtarma,
Suya girerek kurtarma ve taşıma metotları,
Boğuşma teknikleri,
Acil eylem planları,
Nöbet kuralları,
Cankurtaran istasyonu malzemeleri,
Havuz uyarı ve tehlike işaretleri
Havuz kullanımı bilgilendirme tabelaları

Cankurtaran ünüforma ve malzemeleri,
Havuzda standart bayrak ve düdük işaretleri,
Düğümler,

İLK YARDIM ÇALIŞMALARI

Solunum ve dolaşım sistemleri
Ağızdan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde )
Burundan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde )
Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri ( manken üzerinde )
Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde )
Suni solunum ve kalp masajı devreleri

YARALARA MÜDAHALE

Atar damar bulma yöntemi
Sargı çeşitleri ve sargılama pratikleri
Parmak yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
El yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
Avuç içi yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
Kol yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
Sivri cisim yaraları sargı şekilleri ve pratikleri
Tampon yaparak sargı şekilleri ve pratikleri
Kulak yapısı, hasarları ve önlemleri
Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken hususlar
Çene açma tekniği ve pratikleri

HAVUZ ÇALIŞMALARI

Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü ) pratikleri
Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri
Havuza atlama teknikleri ve pratikleri
El kullanmadan yüzme pratikleri
Elbiseli yüzme pratikleri
Su içinde giysi çıkartma pratikleri
Bloke etme ve taşıma, teknikleri ve pratikleri
Su içinde kazazede taşıma teknik ve pratikleri
Çeneden ve eli arkadan tutarak taşıma pratikleri
Arkada sırttan tutarak taşıma pratikleri
Omuzdan önden tutarak taşıma pratikleri
İki kurtarıcı ile taşıma pratikleri
Üç kurtarıcı ile taşıma pratikleri
Havuzdan kazazede çıkarma pratikleri ( yardımcısız, yardımcılı )
Havuz kenarına yatırıp ters çevirme pratikleri
Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde )
Havuzda kurtarma malzemeleri kullanımı ve pratikleri
Havuz dibinden kazazede çıkarma pratikleri ( manken kullanarak )


Genel Koordinatör

Murat Nezir ENSARİ