Her Daim Hazır Ol!!

Türkiye'nin Her Yerindeyiz...

www.cankurtaranlar.org

www.cankurtarankurslari.com

Eğitim Şart!!

www.cankurtarankurslari.com

                                                       Hayatına Yön Ver!

www.cankurtaranlar.org

Eğitimde Kalite... "www.cankurtarankurslari.com"

Yeni Bir İş . ...Yeni Bir Hayat. ...

Hayatınıza yeni bir yön verin...

Gümüş Cankurtaran Eğitimi


  GÜMÜŞ CANKURTARAN

DERİN CANKURTARMA ve İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ ( TSSF Yetki Belge No : 34 ) olarak federasyonumuzun
( TSSF ) ve Dünya Cankurtarma Federasyonu ( ILS )nin standartlarında, düzenlemiş olduğumuz kurslarımızda , Olimpik kapalı Yüzme havuzumuzda, yüzme, kurtarma, sudan çıkartma, suda boğuşma teknikleri, kurtarma araçları kullanımı pratikleri verilirken, teorik derslerde ilkyardım, çeşitli kaza senaryolarına müdahale, ip ve düğüm teknikleri, iletişim araçları (Düdük, Telsiz,vb.)kullanımı, Bayraklar ve Flamalar, TSSF ve ILS'nin tanımı, nefesli dalış malzemeleri tanımı ve kullanımı, dersleri verilmektedir.

Gümüş Cankurtaran kurslarımız için ayrıca Deniz veya Gölde pratik eğitim verilmektedir.
( Yasal zorunluluk gereği Gümüş ve Altın Cankurtaran Eğitimleri Havuzda verilemez )     
 

GÜMÜŞ CANKURTARAN KURSUNA KATILIM KOŞULLARI

* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
* Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,
* Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.
 

     


GÜMÜŞ CANKURTARAN TANIMI VE YETKİLERİ


Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.
GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTİMİ

KURS SÜRESİ :
 3 gün 21 Saat


TEORİK ÇALIŞMALAR

Gümüş cankurtaran yetkileri,
Katılım şartları,
Acil müdahale yöntemleri tekrarı,
Ambu kullanımı,
Nefes yolundaki yabancı cisimler,
Çene açma tekniği,
Muhtemel günlük kazalar,
Akut kroner kalp rahatsızlığı,
Astım,
Zehirlenmeler,
Tehlikeli madde ve uyarı işaretleri,
Motorsiklet kazaları
Kırık-çıkık ve burkulmalar,
Berelenmeler,
Kas zorlanmaları,
Güneş çarpması,
Boğulmalar,
Kopan bir uzvun korunması,
Omurga yaralanmaları,
Yanıklar,
Kimyasal yanıklar,
Donma,
Isıya ilişkin acil durumlar,
Suda kazazedeye müdahale,kurtarma ve taşıma teknikleri,
Bot ile kurtarma metotları,
Acil eylem planları
Nöbet kuralları,
Cankurtaran istasyonu malzemeleri,
Cankurtaran ünüforma ve malzemeleri,
ILS standart bayrak ve işaretleri,
Telsiz haberleşmesi
Düğümler.
ABC malzemeleri ve kullanımı,
Fiziksel esaslar,
Basınç eşitleme teknikleri,
Palet vurma teknikleri,
Dalış teknikleri,
Maske tahliye tekniği,
Snorkel kullanım tekniği,
Su-burun refleks eğitimiİLK YARDIM ÇALIŞMALARI


Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri
Suni solunum ve kalp masajı teknikleri ( manken üzerinde )
Suni solunum ve kalp masajı devreleri
Nefes yolundaki yabancı cisimler
Solunum yolundaki kabartı ve şişikler
KırıklarDENİZ ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI

Denizde yüzme pratikleri
A B C malzemeleri kullanım pratikleri
Denizde uzun mesafe yüzme pratikleri ( yardımcı malzeme taşıyarak )
Denizde yardımcı kurtarma malzemeleri kullanım pratikleri
Denizde malzeme kullanarak kurtarma pratikleri
Denizde boğuşma teknikleri ve pratikleri
Denizde boğuşarak bloke etme teknikleri ve pratikleri
Denizde kazazede taşıma pratikleri
Sahilden karaya kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri
Sahilde kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri
Denizde serbest dalma teknikleri ve pratikleri
Dipten kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri (manken kullanılarak )
Sahilde suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken kullanılarak )


Genel Koordinatör

Murat Nezir ENSARİ